Видання

Парадигми гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти)

У монографії висвітлюється феномен гри в українській усній народній творчості. Враховано досвід попередників, сучасні підходи до осмислення семантики та функцій вербальних компонентів гри. Розглядається історія вивчення питання української традиційної ігрової культури у фольклористиці. Досліджено генезу народної гри, запропоновано метод паралельного аналізу ознак і функцій ритуалу та гри як основних форм умовної поведінки. Визначено основні архетипні мотиви, які здійснюють інтеграцію ігрової традиції у вербальний та невербальний фольклор. Розроблено схему для визначення основних ігрових елементів, мотивів та ситуацій у жанрах фольклору.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться традиційною народною культурою.

Іван Гончар: деякі аспекти психології особистості

Книгу присвячено глибокому вивченню особистості відомого художника, скульптора, графіка, етнографа, громадського діяча, колекціонера українських старожитностей, засновника етнографічного музею в Києві, який сьогодні носить його ім’я, – Івана Макаровича Гончара. Розглянуто одні із основних аспектів психології творчості, в т. ч. й архетипи в світогляді і творчості митця, а також визначено основні риси психології особистості Івана Гончара як представника української нації.

Книга розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться психологією творчої особистості.